Disclaimer

Algemeen

Aan de in ISAAC opgeslagen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dat kan uitsluitend aan per e-mail of per brief verzonden besluiten, genomen door het bevoegde gezag. Mocht u vragen hebben over de geregistreerde gegevens, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het van toepassing zijnde financieringsinstrument.


 

No rights can be derived from the information stored in ISAAC. Rights can only be derived from decisions taken by the qualified authority and communicated via e-mail or letter. If you have questions about the recorded data, please contact the contact person of the funding instrument concerned.